������ گفتگوی پر از تیتر با مهدی گلشنی؛ رئیس دانشگاه شریف را به مناظره دعوت می کنم


������قصه از یک چهارشنبه جنجالی در «شریف» آغاز شد. عصر روز 25 بهمن، دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک و موسس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف در یک سخنرانی جنجالی، انتقادات تند و تیزی را متوجه مسئولین دانشگاه شریف و متولیان نظام آموزش عالی کشور کرد. این سخنان بازتاب های گسترده ای داشت.
������ شماری از اساتید دانشگاه شریف به این حرف های جنجالی واکنش نشان دادند، 24 گروه دانشجویی شریف طی نامه ای به رئیس دانشگاه و دکتر گلشنی، خواستار شفافیت بیشتر شدند و البته دانشگاه صنعتی شریف هم یک جوابیه تند و تیز در پاسخ به دکتر گلشنی منتشر کرد. همه این بحث های جنجالی و البته ریشه ای، ما را در عصر یک روز شنبه زمستانی به دفتر دکتر گلشنی در دانشگاه صنعتی شریف کشاند. دفتری روبروی مسجد و در گروه فلسفه علم. نتیجه، 67 دقیقه گفتگوی داغ با دکتر بود.
������استادی که تقریباً تمام دانشجویان او را به آرامش می شناسند، برافروخته تر از همیشه، از خودباختگی نظام آموزش عالی در مواجهه با غربی ها می گفت و از بی توجهی های مسئولین شریف به مفاهیم بنیادی و اساسی علم، گلایه مند بود.

منبع : snn.ir