ایران چقدر دانشگاه، تحصیل کرده، بیکار و مجرد دارد؟ رابطه معضل ازدواج جوانان و تحصیلات دانشگاهی!


������"ورود ۲۰۰ هزار دکتری بیکار به بازار کار ایران! " این ها سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیرماه امسال است که در کنار بیکاری تحصیل کرده ها و جمعیت مجرد در کشور باعث شد که سری به آمار*های تحصیل کرده ها، بیکار ها و ازدواج نکرده ها بیندازیم.
������در خصوص مدرک گرایی، روزنامه شهروند در گزارشی می نویسد” مدرک گرایی ایرانی ها، وضع دردناکی برای اقتصاد ایران رقم زده است. حالا کشور ما بیشتر از هند و چین یک میلیارد و چندصد میلیون نفری دانشگاه و مراکز آموزش عالی دارد.
������بنا به آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ایران ۲۶۴۰ دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی ٦٨ درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢*درصد است.
������این درحالی است که براساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین با ۳/۱ میلیارد نفر جمعیت تنها ٢۴۸۱ و هند با ۲۶/۱ میلیارد نفر جمعیت ۱۶۲۰ دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه در ایران، حدود ٥ هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می بلعد و نزدیک به ٥٠ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می کند!

کانال ما : @acheme-irمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی