شرکت های دانش بنیان وارد بازار بورس می شوند


ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

قرار است سهام بعضی از شرکت های تازه تاسیس استارتاپی بزودی در بازار سرمایه عرضه می شوند.

امسال سهام یک شرکت دانش بنیان به ارزش یک میلیارد دلار در بورس عرضه می شود.

استارتاپ ها در سال۹۶ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند.

باید ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه گذاری در استارتاپ ها از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر انجام شود. از آنجا که توسعه کسب و کار های نوپای بخش خدمات یکی از محور های اقتصاد دانش بنیان است، بازار سرمایه باید از آن ها حمایت کند.