سلام دوستان آیا می شه با بخار دادن به زغال داغ هیدروژن تولید کرد اگر می شه بازدهی فرایند در حد صنعتی هست یا نه؟