[تنها کاربران انجمن مجاز به مشاهده لینک ها می باشند.برای مشاهده تمامی لینک ها و استفاده از تمامی امکانات انجمن کنید]فرآیندی است که [تنها کاربران انجمن مجاز به مشاهده لینک ها می باشند.برای مشاهده تمامی لینک ها و استفاده از تمامی امکانات انجمن کنید]را با هیدروژن برای تولید آمونیاک ترکیب می کند ، نیتروژن نقش اساسی در تولید کودهای گیاهی دارد
. این فرآیند در اوایل دهه 1900 توسط فریتز هابر طراحی شد و بعداً توسط کارل بوش اصلاح شد تا تا تبدیل به یک فرآیند صنعتی برای ساخت کود شود.

فرایند هابر-بوش توسط بسیاری از دانشمندان و دانشمندان به عنوان یکی از مهمترین پیشرفتهای فناوری قرن بیستم شمرده می شود
فرآیند هابر-بوش بسیار مهم است زیرا اولین فرآیندی است که به دلیل تولید آمونیاک به مردم امکان تولید کودهای گیاهی را می دهد.
همچنین یکی از اولین فرایندهای صنعتی است که با استفاده از فشار بالا برای ایجاد یک واکنش شیمیایی ایجاد شده است
این امر باعث می شود تا کشاورزان بتوانند مواد غذایی بیشتری تولید کنند ، که به نوبه خود این امکان را برای افزایش جمعیت فراهم میشود.
تاریخ چه و توسعه فرآیند هابر-بوش :


در دوره انتقالب صنعتی ، جمعیت بشر به میزان قابل توجهی رشد کرده بود ،و در نتیجه ، نیاز به افزایش تولید دانه وجود داشت و کشاورزی در مناطق جدیدی مانند روسیه آغاز شد ،

قاره آمریکا و استرالیا. به منظور تولید محصول در این مناطق و سایر مناطق ، کشاورزان شروع به جستجوی راه هایی برای افزودن نیتروژن به خاک کردند و استفاده از کود دامی و بعداً و نیترات فسیلی رشد یافت.
در اواخر دهه 1800 و اوایل 1900 ، دانشمندان ، مخصوصا شیمی دانان ، با اصلاح مصنوعی نیتروژن ب ، به دنبال دستیابی به کودهای خود بودند.
فریتز هابر جریان مداوم آمونیاک مایع را از گازهای هیدروژن و نیتروژن که به صورت گرم تغذیه می شوند ، تولید کرد.
لوله آهن تحت فشار بیش از یک کاتالیزور فلز [تنها کاربران انجمن مجاز به مشاهده لینک ها می باشند.برای مشاهده تمامی لینک ها و استفاده از تمامی امکانات انجمن کنید]. این اولین بار بود که هر کسی به این روش قادر به ایجاد آمونیاک بود.

بعدها ، کارل بوش ، متالورژیست و مهندس ، برای تکمیل این فرآیند تولید آمونیاک تلاش کرد تا بتواند در مقیاس جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
در سال 1912 ، ساخت کارخانه با ظرفیت تولید تجاری در Oppau ، آلمان آغاز شد..

این کارخانه در پنج ساعت قادر به تولید یک تن آمونیاک مایع بود و تا سال 1914 این گیاه 20 تن ازت قابل استفاده در روز تولید می کرد
با شروع جنگ جهانی اول ، تولید نیتروژن برای کودهای در کارخانه متوقف شد و تولید به مواد منفجره برای جنگ تغییر یافت.
کارخانه دوم بعداً در پشتیبانی از تلاش جنگ در زاکسن ، آلمان افتتاح شد. در پایان جنگ ، هر دو گیاه به تولید کودهای خود بازگشتند.
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیشرح فرایند هابر بوش:

فرایند هابر در زمان حال با گذشته تغییر چندانی نکرده است ، در این فرایند از فشار بالای به عنوان محرکت انجام فرایند شیمیایی استفاده میشود.
این کار با جذب نیتروژن از هوا با هیدروژنبه دست امده از گاز طبیعی برای تولید آمونیاک کار می کند.
این فرایند حتما باید تخت فشار بسیار بالا صورت گیرد زیر پیوند سه گانه بین مولکول های نتیروژن به سادگی قابل شکستن نمی باشد.
فرآیند هابر-بوش از یک کاتالیزور یا ظرف ساخته شده از آهن یا روتنیم با دمای داخل بیش از 800F و فشار حدود 200 اتمسفر برای مجبور کردن نیتروژن و هیدروژن به ترکیب با یکدیگر استفاده می کند.
سپس این عناصر از کاتالیزور و به راکتورهای صنعتی منتقل می شوند که در نهایت عناصر به آمونیاک سیال تبدیل می شوند
. آمونیاک مایع سپس برای ایجاد کود استفاده می شود.

امروزه کودهای شیمیایی تقریباً نیمی از نیتروژن وارد شده به کشاورزی جهانی را تشکیل می دهند و این تعداد در کشورهای توسعه یافته بیشتر است.
تأثیرات دیگر و آینده روند هابر-بوش


روند فعلی تثبیت نیتروژن نیز کاملاً کارآمد نیست ، و مقدار زیادی از بین می رود.


به دلیل فشار زیاد دما که برای شکستن پیوندهای مولکولی نیتروژن مورد نیاز است ، ایجاد آن نیز بسیار پر انرژی است. دانشمندان در حال حاضر در تلاشند تا روشهای كارآمدتری را برای تكمیل این فرآیند و ایجاد راههای سازگار با محیط زیست برای حمایت از كشاورزی جهان و افزایش جمعیت بدست آورند.

خلاصه فرایند هابر بوش:
فرایندی تحت فشار و دمای بالا
به هدف ثیبت نیتروژن موجود در زمین
موثر در تولید کود کشاورزی و زمینه سازی برای افزایش جمعیت
طراحی شده توسط هابر و صنعتی شده توسط بوش
منبع :
[تنها کاربران انجمن مجاز به مشاهده لینک ها می باشند.برای مشاهده تمامی لینک ها و استفاده از تمامی امکانات انجمن کنید]