1در نیمه دوم سال 1386 دانشگاه جامع علمی کاربردی دست به اصلاح و تغییراتی در رشته کنترل صنعتی در مقطع کاردانی و رشته مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق در مقطع کارشناسی زد که طی آن مصوب شد به ترتیب رشته های فوق به تکنولوژی کنترل در مقطع کاردانی و مهندسی تکنولوژی کنترل با سه گرایش ابزاردقیق - ساخت وتولید-فرآیند در مقطع کارشناسی تبدیل شد. در مقطع کارشناسی این تنوع گرایش در مهندسی کنترل که ناشی از تنوع سیستم های کنترلی است قابل توجه و تحسین است که در دانشگاه جامع علمی کاربردی به این نکته توجه شده و مرز بین هر نوع سیستم های کنترل که در مهندسی و صنایع وجود دارد مشخص گردیده و این امکان را به دانشجومیدهد که با توجه به علایق خود هر کدان از گرایش های فوق را نتخاب کند . در اوخر رمستان سال 1388و با پایان ترم نیمسال دوم دانشگاه جامع اولین دانشجویان این رشته ها درمقطع کاردانی وکارشناسی فارغ التحصیل میشوند.در پایان امید وارم صنایع کشور اطلاعات خود را نسبت به تغییرات در دانشگاه ها به روزکنند و دانشگاه ها نیز اطلاع رسانی خود را به صنایع وبازار کار کشور مستمر گردانند .بعدا با توضیحات بیشتری نسبت به تغییرات سرفصل های این رشته ها بر خواهم گشت .با اجازه از مدیریت انجمن برای اطلاع رسانی بهتر این تایپیک را در دو انجمن ایجاد میکنم.متشکرم