کتاب فرایند های انتقال و عملیات واحد(جلد اول: فرایند های انتقال)

کریستی جی. گینکوپلیس

ترجمه: محمود اخوان مهدوی

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

1381

جهت دانلود مستقیم روی لینک دانلود زیر کلیک کنید

[تنها کاربران انجمن مجاز به مشاهده لینک ها می باشند.برای مشاهده تمامی لینک ها و استفاده از تمامی امکانات انجمن کنید]